Lajmërimet

Trajnimi nga Instituti Maqedonas për Media dhe IREX

Me datë 13.11.2023 dhe 14.11.2023 u mbajt trajnimi në SHFK “Faik Konica” në fshatin Sllupçan nga Instituti Maqedonas për Media dhe IREX në bashkëpunim me Byronë për Zhvillimin e Arsimit me temën për edukim mediatik “Të rinjtë mendojnë”. Pjesëmarrës ishin mësimdhënësit e ciklit të ulët dhe mësimdhënësit e lëndës së gjuhës shqipe.

Urime dita e patronatit të shkollës!

Urime dita e patronatit të shkollës!

Të nderuar prind, nxënës dhe kolegë,Më lejoni që në emër tim personal dhe në emrin e shkollës fillore komunale ‘Faik Konica’ në f. Sllupçan të ju uroj ditën e patronatit të shkollës tonë. Sh.F.K “Faik Konica” që nga 1959 dhe deri më tani prodhon dhe jep kuadro dhe gjenerata të suksesshme. Kjo shkollë si shtyllë…

Mësimi Online zhvillohet me sukses në shkollën tonë!

Mësimi Online zhvillohet me sukses në shkollën tonë!

Shkolla jonë është duke zhvilluar me sukses mësimin Online përmes platformave Google classroom dhe Zoom. Një udhëheqje e mirë nga drejtoria dhe përkrahje maksimale nga ana e arsimtarëve dhanë një rezultat që mësimi të mos ndërpritet në asnjë moment. Me respekt, Stafi Sh.F.K “Faik Konica”