Mësimi Online zhvillohet me sukses në shkollën tonë!

Shkolla jonë është duke zhvilluar me sukses mësimin Online përmes platformave Google classroom dhe Zoom. Një udhëheqje e mirë nga drejtoria dhe përkrahje maksimale nga ana e arsimtarëve dhanë një rezultat që mësimi të mos ndërpritet në asnjë moment.

Me respekt,

Stafi

Sh.F.K “Faik Konica”