Pasqyrat e suksesit për tremujorin e parë viti shkollor 2020/21

Të nderuar kolegë,

të bashkangjitura keni pasqyrat për notimin e nxënësve për tremujorin e parë 2020/21.

Pasi të plotësoni pasqyrat, duhet ti dërgoni në këtë email: pedagogu@hotmail.com

Klasët e ulëta klikoni këtu për ta shkarkuar pasqyrën.

Klasët e VI-ta klikoni këtu për ta shkarkuar pasqyrën. 

Klasët e VII-ta klikoni këtu për ta shkarkuar pasqyrën.

Klasët e VIII-ta klikoni këtu për ta shkarkuar pasqyrën.

Klasët e IX-ta klikoni këtu për ta shkarkuar pasqyrën.  

Me respekt,

Drejtoria